صبح امروز جلسه هم‌اندیشی وزیر اقتصاد با اقتصاددانان از طیف‌های مختلف برگزار شد. در این جلسه که در محل دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، احسان خاندوزی و نخبگان اقتصادی به همفکری درباره مسائل اقتصادی مهم کشور پرداختند. در این نشست،  علی طیب‌نیا وزیر اسبق اقتصاد نیز حضور داشت.

جلسه هم اندیشی خاندوزی با اقتصاددان‌ها آغاز شد

جلسه هم اندیشی خاندوزی با اقتصاددان‌ها آغاز شد

جلسه هم اندیشی خاندوزی با اقتصاددان‌ها آغاز شد