قیمت انواع زعفران در بازار به شرح زیر است:

قیمت انواع زعفران در بازار +جدول

نام کالا قیمت(تومان)
زعفران درجه یک مصطفوی  ۴.۶۰۸ گرم ۹۶,۱۰۰
زعفران سحرخیز  ۴.۶۰۸ گرم ۹۶,۹۰۰
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار ۴ گرم ۸۶,۱۰۰
زعفران زرخواه  ۴.۶۰۸ گرم ۸۸,۰۰۰
زعفران سرگل سحرخیز مقدار ۳ گرم ۷۴,۴۰۰
زعفران سرگل زرین زعفران مقدار ۴.۶ گرم ۵۹,۸۰۰ 
زعفران گلستان  ۴.۶۰۸ گرم ۹۷,۹۰۰
زعفران درجه یک مصطفوی  ۲.۳۰۴ گرم ۵۱,۷۰۰
زعفران پاکتی راونگ  ۴.۶۰۸ گرم ۹۲,۴۰۰