اهمیت حدیث در میان مسلمانان به این دلیل است که کلام معصوم ، از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود. همچنین احادیث از منابع اولیه پژوهش‌های تاریخی است.

 آداب رفتار با فرد غمگین از منظر امام حسن عسکری علیه السلام

امام حسن عسکری علیه السلام:

لَیسَ مِنَ الأَدَبِ إظهارُ الفَرَحِ عِندَ المَحزونِ.

شادى نمودن در نزد غمْ زده، از ادب به دور است.

تحف العقول: ص ٤٨٩