اهمیت حدیث در میان مسلمانان به این دلیل است که کلام معصوم ، از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود و همچنین، احادیث از منابع اولیه پژوهش‌های تاریخی هستند.

مذمت سرگرمی زیاد

 امام علی علیه السلام در روایتی به مذمت سرگرمی زیاد پرداخته‌اند.

امام علی علیه السلام:

مَن کَثُرَ لَهوُهُ قَلَّ عَقلُهُ

کسی که زیاد به سرگرمی بپردازد، عقلش کم است.

غررالحکم، ح ۸۴۲۶