دو نتیجه و ثمره متفاوت دوراندیشی

امام علی علیه السلام در روایتی نتیجه کوتاهی و نتیجه دوراندیشی را بیان کرده اند.

روایت زیر از کتاب «نهج البلاغه» منتشر شده است.

حدیث روز

امام علی علیه السلام:

ثَمَرةُ التَّفریطِ النَّدامَةُ، و ثَمَرةُ الحَزمِ السَّلامَةُ

نتیجه کوتاهی در کار، پشیمانی است و نتیجه دور اندیشی، سالم ماندن.

نهج البلاغه، حکمت ۱۸۱