کاهش شدید میزان رضایت از عملکرد بایدن در آمریکا

براساس تازه‌ترین نظرسنجی، میزان رضایت از عملکرد جو بایدن ، رییس جمهور آمریکا با رسیدن به ۴۰ درصد، به پایین‌ترین سطح دوران ریاست جمهوری وی تنزل کرد.

براساس این نظرسنجی، ۵۷ درصد پاسخ‌دهندگان از عملکرد بایدن به عنوان رییس جمهور رضایت ندارند. علاوه بر این، نظرسنجی مذکور نشان می‌دهد که تنها ۳۳ درصد با سیاست خارجی بایدن موافق هستند که این رقم نسبت به نظرسنجی سپتامبر، کاهش هشت نمره‌ای را نشان می‌دهد.

این در حالی است که ۶۲ درصد از پاسخ‌دهندگان از جمله ۳۰ درصد از دموکرات‌ها می‌گویند که از نحوه مدیریت سیاست خارجی بایدن رضایت ندارند.

جو بایدن

سازمان‌دهندگان نظرسنجی مذکور تاکید کرده است که نتیجه این افکارسنجی، تا حد زیادی تحت تاثیر رویکرد بایدن درباره جنگ بین اسرائیل و حماس بوده است. جایگاه متزلزل بایدن بیشتر بین دموکرات‌ها برجسته است و اکثر آنها معتقدند اسرائیل در جنگ غزه، «زیاده‌روی» کرده است!

این نارضایتی بیشتر بین پاسخ‌دهندگان بین ۱۸ تا ۳۴ سال بوده است؛ افرادی که از سیاست بایدن در جنگ غزه به هیچ عنوان رضایت ندارند.

همچنین، برای نخستین بار در رقابت فرضی بین بایدن و دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق آمریکا که شبکه ان‌بی‌سی متولی برگزاری آن بود، ترامپ از بایدن پیشی گرفت و حمایت ۴۶ درصد از رای‌دهندگان را به دست آورد.