هر ساعت اضافه‌کاری پرستاران چقدر است؟

عباس عبادی در آستانه روز جهانی پرستار درباره میزان اضافه‌کاری پرستاران اظهار کرد: در حال حاضر اضافه‌کاری پرستاران در بازه 20 تا 45 هزار تومان به ازای هر ساعت کاری است و به طور کلی می‌توان گفت که در سال 1403 میانگین اضافه‌کار پرستاران 28 تا 30 هزار تومان است!

وی ادامه داد: وزارت بهداشت پیشنهادات خود مبنی بر افزایش اضافه‌کاری پرستاران را به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارائه و فرمولی را پیشنهاد کرده است اما هنوز بازخورد عملیاتی ندیده‌ایم.

عبادی افزود: در راستای بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی پرستاران، نسخه اولیه لایحه حمایت مادی و معنوی از پرستاران تدوین شده و پس از بررسی نهایی از منظر حقوقی در وزارت بهداشت، به هیئت دولت ارسال خواهد شد و در صورت تصویب، به ارتقای وضعیت معیشتی پرستاران کمک خواهد کرد و یکی از بخش‌هایی که در این لایحه دیده شده موضوع افزایش اضافه‌کاری پرستاران است.

هر ساعت اضافه‌کاری پرستاران چقدر است؟

معاون پرستاری وزارت بهداشت درباره تعداد پرستاران فعال در کشور نیز گفت: در حال حاضر 230 هزار نفر در گروه پرستاری در مراکز درمانی فعال هستند؛ با توجه به این که این عدد، بخش مهمی از جمعیت 550 هزار نفری کارکنان وزارت بهداشت را تشکیل می‌دهد پرستاران می‌توانند در شاخص‌های مختلف نظام سلامت اثرگذار باشند و رضایت آنها نیز به رضایت گیرندگان خدمت منجر می‌شود.