به گزارش افکارنیوز،

رضا قشلاقی از کشف سوخت در یکی از روستاهای شهرستان شفت و تعزیر عامل آن خبر داد و اظهار کرد: با هوشیاری ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان شفت، مقدار 10هزار لیتر نفت گاز که بصورت غیر قانونی تهیه شده بود، کشف و مراتب به شعبه تعزیرات حکومتی اعلام شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان اضافه کرد: با محرز شدن تخلف متهم، و به استناد مواد 18 و 21 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حکم به ضبط سوخت مکشوفه به نفع دولت و پرداخت مبلغ 64 میلیون و 710 هزار ریال جزای نقدی در حق دولت برای متخلف صادر شد.