به گزارش افکارنیوز،

صبح امروز 30 کارمند دانشگاه آزاد اقدام به پاکسازی ساحل دریای خزر از زباله نمودند.

در این برنامه نزدیک به یک تن زباله جمع آوری شد.

براساس گزارش خبرنگارما، در هفته های گذشته انجمن محیط زیست ،برخی مدارس اقدام به پاکسازی ساحل رودسر از زباله نموده بودند.

  • پاکسازی ساحل رودسر
  • پاکسازی ساحل رودسر
  • پاکسازی ساحل رودسر
  • پاکسازی ساحل رودسر
  • پاکسازی ساحل رودسر