به گزارش افکارنیوز،

معاون رئیس جمهور بیان داشت: میرزا مردی خدایی و روحانی، ملی و وطن‌دوست بود که با استبداد داخلی و استعمار خارجی مبارزه کرد.

 

 

وی با بیان اینکه باید بیشتر بدانیم که چرا میرزا کوچک خان زادگاه خود را ترک کرد تاکید کرد: میرزا کوچک جنگلی شکست‌خورده پیروز بود و این باید مطالعه و بررسی شود.

سخنگوی دولت اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب پژوهش‌های بسیاری به‌ویژه از گیلان درباره میرزا کوچک صورت گرفت اما هنوز نهضت جنگل نیاز به تحقیق بیشتر دارد.

نوبخت با اشاره به تسلیم شدن برخی از یاران میرزا افزود: در سال ۴۲ امام راحل با استبداد و استعمار مبارزه کرد و نشان داد که می‌توان بدون اینکه تسلیم شد، مقاومت را پیش برد.

معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه عدم وجود وحدت، قیام میرزا را با شکست روبرو کرد افزود: قیام امام خمینی(ره) با وحدت و یکپارچگی به نتیجه رسید.