به گزارش افکارنیوز،

سری به بخش خرانق اردکان زدیم که المان و ورودی بلوار شهر بدون درخت و تهی و گاهگاهی با درختچه های گز آذین شده بودند

ورودی بخش کاروانسرا کاهگل ها بر زمین ریخته و نمای این بنای تاریخی قلعه با مصالح ناسازگار با محیط پیرامون و با ناکارآموزی بسیار در منظر ورودی نقش بسته شده است!

 

زباله هایی که بیکران در درون قلعه به چشم می خورد و دریغ از جمع آوری آنها چهره ای زننده که هر رهگذری از تماشای چنین وضعیتی ناراضی است و خشت هایی که روزگاری بناهای زیبایی بودند و امروز بر روی هم می ریزند و اکنون هم ویرانه ای بیش نیستند.

 

 

این قلعه ی عظیم بدون راهنما و حتی یک تابلو جهت گردشگران رها شده و راه و بی راه رفتن را باید تجربه کنی در اینجا فقط نام منارجنبان خرانق زبانزد عموم است و تصاویر زیبایش ولی چشم شیشه ای عکاسان از ویرانه های اطرافش چشم پوشی می کنند از شکاف هایی که در اطراف این منار بوجود می آید و از یادگارهای که بر روی این منارجنبان منحصر به فرد نقشی نازیبا بسته است.

مهدی فاضل زاده ، راهنمای گردشگری دو زوج فرانسوی بود و وقتی از توریست ها سوال کرد این محیط را چگونه دیده اید وچه دیدگاهی دارید ، پاسخ دادن: اینجا محیطی جذاب و دوست داشتنی بود و درست است که بیشتر نقاطش تخریب شده اما فرهنگ شماست که باید حفظ شود و پاس بدارید و ما برای دیدن آثار ایران خیلی مشتاق هستیم و از مصالح ساده ی ساختمانی اینجا متعجب هستیم.