به گزارش افکار نیوز به نقل از مهر، اکبر ۴۸ ساله متهم است سوم خردادماه سال ۸۹ داماد ۲۵ ساله اش به نام محمد را با ضربه کارد به قتل رسانده است. متهم پس از دستگیری در بازجویی ها با اعتراف به جرم خود گفت محمد و دخترم ۱۸ ماه قبل با هم عقد کردند .

در این مدت میان آنها اختلافاتی وجود داشت که به خاطر آن دخترم با مراجعه به دادگاه خانواده مهریه اش را به اجرا گذاشت. روز حادثه محمد با من تماس گرفت و خواست عقدنامه را برای او ببرم همراه دخترم به محل قرار رفتیم در آنجا محمد با دخترم درگیر شد و با کارد به طرف من حمله کرد. من هم از ماشین یک چاقو برداشتم و آن را در سینه دامادم فرو کردم. من قصد قتل او را نداشتم.

در ادامه پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد که قضات دادگاه اکبر را مجرم شناخته و او را به فساد محکوم کردند. با اعتراض متهم پرونده به شعبه ۱۶دیوان عالی کشور فرستاده شد که حکم مجازات از سوی قضات دیوان عالی کشور نیز تایید شد. پرونده هم اکنون برای اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی تهران فرستاده شده است.