به گزارشافکارنیوز به نقل از ايسنا، سرهنگ سلطاني وش در اين باره گفت: درپي افزايش سرقت خودرو درشهرستانهاي همجوار و اين شهرستان، موضوع پيشگيري از سرقت خودرو و دستگيري سارقان در دستورکارآگاهان پليس آگاهي قرارگرفت.

وی گفت: با شناسایی اعضای باند " اسبان سیاه " در یک عملیات ضربتی سه عضو این باند دستگیر شدند.

سلطان وش افزود: سارقان دراعترافات خود به سرقت هشت دستگاه خودرو از شهرستان مراغه و بناب معترف شدند و به محض دستگيري اعضاي باند، خريداران هم شناسايي شدند اما سرکرده باند متواري و تحت تعقيب پليس است و متهمان دستگيرشده با قرار روانه زندان شدند.