به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، در پی تماس همسایگان این خانه با سامانه ۱۲۵ و درخواست امدادرسانی، ستادفرماندهی آتش نشانی تهران ساعت ۰۰:۱۴ بامداد به سرعت نیروهای ایستگاه ۲ را به محل اعلام شده در خیابان مجاهدین، خیابان زرین خامه فرستاد.

به گفته رضا اسدی فرمانده نیروهای عملیات: آتش نشانان در کمتر از سه دقیقه به محل حادثه رسیدند و با آتش سوزی بخشی از طبقه دوم ساختمان ۳ طبقه ۶ واحدی روبرو شدند.

وی درادامه تصریح کرد: آتش نشانان پس از قطع برق و گاز ساختمان و ایمن سازی محل آتش سوزی با استفاده از تجهیزات ایمنی و خاموش کننده شعله های آتش را خاموش کردند.

نیروهای عملیات پس از بررسی محل حادثه جنازه مرد صاحبخانه را که در گوشه ای از اتاق افتاده بود، تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل دادند.