به گزارش افکار نیوز به نقل از فارس، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت، غلامرضا معصومی در نخستین مراسم دهه ایمنی جادهای با بیان این مطلب اظهار داشت: حوادث ترافیکی نخستین علت بار بیماریها، دومین علت سالهای از دست رفته عمر به علت ناتوانی و سومین علت سالهای از دست رفته عمر به علت مرگ زودرس است.

وی افزود: بر اساس مطالعات پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه، مجموع هزینه تصادفات رانندگی در ایران در سال ۸۶،۱۸ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۷ درصد تولید ناخالص ملی است و بر اساس این مطالعه هزینه‌های مستقیم درمان مصدومان حوادثترافیکی در سال ۸۶،۱۱ درصد کل هزینه‌ها و هزینه فوت، معلولیت، کاهش کیفیت زندگی و تبعات اجتماعی و اقتصادی آن ۵۰ درصد هزینه را تشکیل می‌دهد.

رئیس اورژانس کشور با اشاره به اینکه آسیبهای ناشی از حوادثترافیکی از انواع و شدت های متفاوتی برخوردارند، تصریح کرد: مطالعات کشورهای پیشرفته و در حال توسعه حوادثترافیکی را علت اصلی ترومای پایدار مغزی می‌دانند و در همه کشورها مصدومان دچار ضایعات نخاعی در بین مصدومان حوادثترافیکی، بیشترین زمان اقامت در بیمارستان ها را به خود اختصاص می‌دهند.

معصومی در بخش دیگر از سخنان خود در خصوص حوادثترافیکی به تفکیک جنس و نوع کاربری گفت: ۹۴/۴۱ درصد آسیب موتور سوار، ۴۳/۴۱ درصد آسیب خودرو سوار و ۶۳/۱۶ درصد آسیب عابر پیاده بوده است.

وی با بیان اینکه استفاده از کمربند ایمنی ۴۰ تا ۶۵ درصد خطر مرگ را در سرنشین جلو و ۲۵ تا ۷۵ درصد در سرنشینان عقب کم می کند، گفت: استفاده از کلاه ایمنی نیز ۴۰ درصد آسیب به سر و ۷۰ درصد مرگ موتورسوار را کاهش می دهد.

معصومی اضافه کرد: استفاده از صندلی بچه در خودرو احتمال مرگ شیرخوار را ۷۰ درصد و کودکان را ۵۴ تا ۸۰ درصد کاهش میدهد.