به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، کارگردان فیلمهای آتشکار، خواب تلخ که به دلیل گرفتگی عروق مغزی در بیمارستان توس از هفته گذشته بستری شده بود، با بهبودی وضعیت جسمانیاش از بیمارستان مرخص شد.

این کارگردان چند روز پیش گفته بود: «نسبت به روز‌های گذشته وضعیت عمومی‌ام بسیار بهتر شده است.»

امیریوسفی همچنین گفته بود: ناجی اصلی من دکتر امید روحانی بود که پیگریهای ایشان باعث تشخیص به موقع و درمان گرفتگی عروق مغزیام شد. فکر کنم این اولین باری است که یک منتقد سینما باعث نجات جان یک فیلمساز میشود.