به گزارش افکار به نقل از ایسنا ، سرهنگ زحمتکش دراینباره گفت: درپی شکایت زنی مبنی بر دریافت ایمیل توهینآمیز از سوی فردی ناشناس به همسرش با این عنوان که شاکیه دارای انحرافات اخلاقی است ﻤﺄموران اقدامات خود را آغاز و کارشناسان در بررسیها متهم را که از همکاران شاکیه بود، را شناسایی و دستگیر کردند.
رییس پلیس فتای استان کرمانشاه افزود: هر گونه ایجاد مزاحمت و نسبت ناروا دادن به افراد دیگر و هتک حرمت افراد در فضای مجازی به هر شکل جرم تلقی شده و پلیس با عاملان آن برخوردی قانونی و قاطع میکند.