به گزارش افکارنیوز، فارس به نقل از "Journal of Research in Personality"، محققان دانشگاه ایالت میشیگان آمریکا در تحقیقات جدید خود دریافتند: ازدواج افراد را در مقایسه با افراد مجرد خوشبخت تر و شادمان تر می کند و تاثیر مثبت ازدواج در سطح شادمانی و نشاط افراد در دراز مدت و با گذر سالها از ازدواج دو نفر خود را بیشتر نشان می دهد.

این تحقیقات حاکی است: ازدواج از افراد در مقابل کاهش و پایین آمدن سطح شادمانی و خوشبختی در زندگی در دراز مدت محافظت می کند و باعثمی شود که آنها از ثبات سطح شادمانی و خوشبختی خود محافظت کنند.

محققان از طریق تجزیه و تحلیل پرسش نامه ها از هزاران فرد مزدوج در انگلیس به این نتایج رسیدند و این تحقیقات نشان داد: افرادی که در همین رده سنی ازدواج نکرده اند، کاهش تدریجی و واضح احساس خوشبختی و لذت بردن از زندگی در طول سالها برای آنها اتفاق افتاده است در حالی که افراد مزدوج سطح این احساس خوشبختی و لذت بردن از زندگی را حفظ کرده و گذر زمان بر آن تاثیر نگذاشته است.

این تحقیقات بر لزوم ازدواج افراد و ورود به زندگی خانوادگی برای محافظت از خودشان در برابر این تغییرات که در آینده روی می دهد، تاکید کردند.