به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، مهدی خدادادیان اظهار کرد: متأسفانه گرایش به مصرف محرکها و مواد صنعتی از مصرف مواد سنتی پیشی گرفته است؛ به گونهای که در میان افراد ۲۰ تا ۲۵ سال که بیشترین نرخ اعتیاد را داراست، اکثر قریب به اتفاق شیشه مصرف میکنند.

خدادادیان در ادامه تصریح کرد: سن اعتیاد به شدت کاهش یافته و هم اکنون جوانان بسیاری از طیف‌های مختلف جامعه درگیر این مسئله هستند.

وی گفت: تصور می‌کنم کنترل بیشتر بر مواد سنتی یکی از عوامل رواج مواد صنعتی در جامعه بوده است، از سوی دیگر شیشه به وفور در جامعه یافت می‌شود، همچنین باید تبلیغات غلط در خصوص تأثیر شیشه بر کاهش وزن و نیز عدم اعتیاد آور بودن این ماده را از جمله عوامل رواج این ماده محرک عنوان کرد.

خدادادیان در خاتمه به عوارض مصرف شیشه اشاره کرد و گفت: اختلالات فکری و مغزی از عوارض مصرف شیشه است که در ۳ فاز صورت میگیرد، ابتدا فرد شکاک میشود و در فاز دوم ترسو و بدگمان میگردد، در فاز سوم نیز ترس و شک تبدیل به جنون میشود که خودکشی و یا آسیب رساندن به دیگران را در پی دارد.