به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، عصر چهارشنبه داوود فتحعلی بیگی دردیدا با رضا محمدی نماینده امورهنری وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی و مجتبی ابراهیمی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز، ضمن اشاره به دغدغه های فرا روی عرصه نمایش اظهارداشت: درعرصه هنر ایرانی حکم سرباز پیاده نظام را دارم با وجود آنکه در قلمروهای گوناگون سینما، تئاتر، موسیقی، نقاشی و.... هنرمندان طراز اول بیشماری وجود دارد اما آنگونه که باید حق مطلب در حوزه هنر ادا نشده است.

وی افزود: برخی تنگ نظری ها، سوء استفاده ها، کم سوادی و بیسوادی ها باعثشده است تا خیلی از ظرفیتها بدون بهره برداری نادیده گرفته شود.

داعیه داران و فرصت طلبان در پوشش هنر

فتحعلی بیگی در ادامه با انتقاد به برخی از ادعاهای داعیه داران عرصه نمایش اظهارداشت: هزینه های هنگفتی ازسوی برخی از داعیه داران به نام فعالیت در عرصه هنر خرج میشود و تنها زمینه ای برای فرصت طلبی برخی گروهها است.

وی افزود: صرف این هزینه ها نه تنها برای هنرمندان سودی ندارد که به بدنه هنرنیز آسیب می رساند.

لزوم تغییر در نگارش نمایشنامه ها

فتحعلی بیگی در ادامه به روند کلیشه ای برخی مفاهیم درقالب نمایش اشاره کرد و گفت: اخیراً مرسوم شده است که برخی مضامین ویژه ازطریق نمایشنامه های کلیشه ای و … به مخاطب ارائه شود؛ درصورتیکه با بهره گیری از تجارب اهل فن و کمی ابداع و خلاقیت در نوشته ها می توان این روند را تغییر داد.

تجربه هایم را به کجا ببرم

رئیس انجمن نمایش استان البرز در ادامه اظهار داشت: اکنون در دوره ای به سرمی برم که باید تجربه هایم را آموزش دهم؛ اما تا کنون فرصتی پیش نیامده و نمیدانم باید تجربه هایم را به کجا ببرم.

وی افزود: هنرهای قدیمی تعزیه، نقالی، خیمه شب بازی، تئاتر روایتی و… هر کدام باید ماندگار شوند و رمز این ماندگاری نیز در گرو آموزش میسر خواهد بود.

فتحعلی بیگی خطاب به نماینده معاون هنری وزیر ارشاد عنوان کرد: تمام تجربیات خود را در توشه ای ۲۵ ساله و در مسیر تجربه اندوزی جمع آوری کرده ام و اکنون زمان آن فرا رسیده است تا آنها را به سایرین انتقال و آموزش دهم، اما متاسفانه تاکنون این بسترها فراهم نشده است.

داوود فتحعلی بیگی دراین دیدار کاملاً صمیمی و دوستانه پس از طرح درد دلهای خود تقدیرنامه و هدیه نقدی معاون هنری وزیر ارشاد را دریافت کرد.