به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: با توجه به افزایش ظرفیت پذیرش برای برخی از کدرشتههای امتحانی علاوه بر رشتههای تحصیلی مندرج در دفترچه انتخاب رشتههای تحصیلی، فهرست اسامی آن دسته از داوطلبانی که با توجه به ظرفیت جدید مجاز به انتخاب رشته شدهاند، در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org اعلام کرد.
داوطلبان با توجه به کارنامه نتایج و همچنین کدرشته‌محل های اعلام شده در دفترچه راهنمای انتخاب رشته و اطلاعیه‌های منتشره درخصوص تغییرات و افزایش ظرفیت رشته‌محل های آزمون مذکور از روز شنبه مورخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۱ تا یکشنبه ۲۱ خرداد ۹۱ فرصت دارند با مراجعه به سایت این سازمان نسبت به ثبت‌ اولویت‌های انتخابی خود اقدام کنند.

سازمان سنجش اعلام کرد: مهلت فوق الذکر برای انتخاب رشته این قبیل داوطلبان به هیچ عنوان تمدید نمی شود.