به گزارش افکارنیوز، فارس به نقل از رسانه های بحرینی، این زن در سفارت بحرین در پاریس کار می کرد و در شکایت خود به دستگاه قضایی فرانسه سفیر بحرین را به تجاوز جسنی به خودش قبل از اخراج از کار متهم کرده است.

این زن ۴۴ ساله به پلیس فرانسه گفت: این تجاوز جسنی در خانه سفیر در یکی از نواحی مرفه پاریس روی داده است. این زن همچنین فرزند سفیر بحرین را در زمینه ای خارج از پرونده تجاوز جنسی متهم کرده است که وی را با سلاح تهدید کرده است.

ناظران معتقدند که این اتهام از همه جنبه های دیپلماتیک و سیاسی سنگین است و متهم ناصر محمد یوسف البلوشی سفیر بحرین در پاریس و اتهام تجاوز جنسی است.

پلیس شهر پاریس نیز اتهام تجاوز جنسی علیه سفیر بحرین را تایید کرد و با توجه به سنگینی اتهام انتظار می رود که از شاکی در روزهای آینده آزمایش های پزشکی صورت گیرد.

این زن همچنین فرزند سفیر را در زمینه ای خارج از تجاوز جنسی متهم کرده است که او را تهدید کرده است اما مصونیت دیپلماتیک چه بسا مانعی برای دستگاه قضایی فرانسه است.

جمال ولد محمد وکیل شورای قضایی پاریس گفت: قانون بین المللی روشن است و مصنونیت دیپلماتیک براساس توافقنامه سال ۱۹۶۱ میلادی می دهد و در این صورت باید دولت فرانسه از دولت بحرین بخواهد که مصنونیت دیپلماتیک را از وی بردارد تا این شخص تحویل دستگاه قضایی شود.

درهمین حال، وزارت امور خارجه فرانسه سکوت خود را شکست و پل والیرو سخنگوی این وزارتخانه گفت: وزارت خارجه فرانسه از مسئولیت خود در برابر دستگاه قضایی فرار نخواهند کرد و مصونیت دیپلماتیک شامل حال فقط سفیر و همسرش است و فرزند آنها را شامل نمی شود.