به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، هكتور هورتادو از مقامات پليس اين كشور گفت: هشت تبعه كرهجنوبي، سه اتريشي و سه پرويي داخل اين بالگرد بودهاند. همچنين يك تيم تحقيقاتي براي يافتن بالگرد و مسافران آن عمليات امداد و نجات را آغاز كردهاند.

بنابر اعلام پلیس پرو، این بالگرد در مسیر استان «کوسکو» ناپدید شد.

به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري شينهوا، مقامات پرويي معتقدند، سيستم ارتباطي اين بالگرد هنگام پرواز بر فراز منطقهاي در استان كوسكو دچار اختلال و قطع شده است.