به گزارش افکارنیوز ، واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری آلمان گزارش داد، این دانش آموز جواب ها را روی برگه های نازک کاغذ نوشته و آنها را دور کمر خود پیچیده بود.

پیش از اینکه این دانش آموز بتواند از برگه های تقلب استفاده کند، یکی از ناظران جلسه امتحان متوجه وی شد.