به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، عبدالله شهرودی، فرمانده ایستگاه ۱۲ سازمان آتشنشاني دراينباره گفت: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ در عصر روز جمعه مبنی بر مزاحمت یك عقاب عظيمالجثه در پشت بام خانهای دربزرگراه آزادگان، محله مرتضی گرد، ستاد فرماندهی آتشنشانی تهران در ساعت ۱۷:۲۵ ، آتش نشانان ایستگاه ۱۲ را به محل فرود این پرنده اعزام كرد.

شهرودی ادامه داد: پس از حضور آتش‌نشانان در محل مشاهده شد که یک عقاب در پشت بام یک منزل سه طبقه جای گرفته و ساکنان این منزل را نگران کرده که آتش‌نشانان با تجهیزات کامل حفاظت فردی و به منظور جلوگیری از حملات احتمالی این پرنده، بدون کوچکترین صدمه به این موجود آن را به دام انداختند.


وي افزود: پس از انتقال این پرنده به ایستگاه ۱۲ و فراهم کردن آب و خوراک کافی برای آن، عقاب تیز پرواز در اختیار كارشناسان محیط زیست قرار گرفت تا این پرنده در زیستگاه طبیعی رها شود و به زندگی طبیعی خود بازگردد.