به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس: امرالله حاجب شاعر دشتستانی در واکنش به اهانت به ساحت امام علیالنقی (ع) شعری سروده که با هم میخوانیم.

آنقدر رفت، رفت، رفت… که به

روسیاهی رسید زندگی‌ات

مثل روزی که رفتی و رفتی

به تباهی رسید زندگی‌اتدر مِه آلود کوچه‌ای بن بست

تویی و لَه لَهِ نفس زدنت

آنقدر گند خورده‌ای که هنوز

بوی مردار می‌دهد دهنتحرف‌هایت به جام خالی تو

مثل زخم تگرگ می‌بارد

هر شب از هر طرف به زندگی‌ات

سایه جغد مرگ می‌باردآنکه تو با تعفن کلمات

به حریمش جسارتی کردی

آبی بی‌کران باران بود

تو به دریا اشارتی کردیآب نوشیدن از زلالی او

در صلاحیت دهان تو نیست

فکر کردی که جاری دریا

با زبان سگی نجس شدنی‌ است؟بغض‌های گلو، زبانه خشم

خانه‌ها خیمه عزا شده‌اند

تو به سوراخ می‌خزی اما

تیرها از کمان رها شدهاند...