به گزارش افکار نیوز به نقل از ایسنا:


از بخت بدم رخت تنم اقساطی است

پیجامه‌ام و پیرهنم اقساطی است

هر چند که بینی به برم رخت و لباس

از جیبم و تا به دامنم اقساطی است

پا تا به سر خود ار کنم خوب نگاه

هر جا که نظر بیافکنم اقساطی است

هم کیف و کمربند من از دم قسط است

هم چارقد و کفش زنم اقساطی است

از عینک و از عصا و مسواکم تا

دندان میان دهنم اقساطی است

مسکین چه خوری غبطه به این احوالم

پوشاک و خوراک و مسکنم اقساطی است

از ماسه و از خاک و گچ و سیمانم

تا آجر و تا به آهنم اقساطی است

دیری است که عمرم به ره قسط گذشت

عمری‌ است همه خریدنم اقساطی است

از مرگ نمی‌ترسم و می‌ترسم از آنک

گویند بهای کفنم اقساطی است

بی‌شک که در آن روز و در کندن قبر

حق‌العمل قبرکنم اقساطی است

هم آن‌که کند تکیه به من اقساطی است

هم آن‌که بر آن تکیه زنم اقساطی است

من زنده به داروی سراسر قسطم

نیمی ز تمام بدنم اقساطی است

علي زماني