به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، ایرج راد درباره پیگیری های انجام شده برای حمایت از هنرمندان بیمار گفت: اینکه کمک هایی مقطعی به هنرمندان شود مانند مسکن های موقت است. برای کسی که مبتلا به بیماری است و باید مستمر هزینه کند و هزینه ها نیز بالاست و برخی داروها را نیز حتی بیمه متقبل نمی شود، کمک های مقطعی نمی تواند تأثیرگذار باشد. باید راه چاره ای تأثیرگذار اندیشید.

وی ادامه داد: ما تقاضایی را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه دادیم که طی آن بنیادی برای حمایت از هنرمندان بیمار تأسیس شود تا به کسانی که گرفتار بیماری و هزینه های درمان هستند کمک شود. قول هایی داده شده ولی به مرحله عمل درنیامده اند.

مدیرعامل خانه تئاتر با اشاره به صحبت های انجام شده با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: طی آن صحبت ها بیمه تکمیلی هنرمندان تا حدی بالا رفت و در بخش هایی این تغییر مؤثر است. صحبت های دیگری را هم با وزیر فرهنگ و ارشاد داشتیم که وزیر قول دادند بیمارستانی برای هنرمندان راه اندازی شود. حدود ۲۰ روز پیش و در آخرین دیداری که با وزیر داشتیم گفتند تا چند روز آینده این بیمارستان معرفی می شود.

راد افزود: قرار است طبق قول داده شده در این بیمارستان نماینده ای از وزارت ارشاد در شیفت های مختلف حضور داشته باشد تا کارهای هنرمندان مراجعه کننده به بیمارستان را راه بیاندازد. امیدواریم که این وعده هر چه زودتر عملی شود.

این هنرمند با سابقه تئاتر تأکید کرد: نیاز به بنیاد حمایت از هنرمندان بیمار خیلی بیشتر از هر اقدام دیگری است. باید چاره ای اندیشیده شود تا توان برای حمایت از هنرمندان بیمار افزایش یابد. هنرمندان تمام عمر و عشق خود را صرف فرهنگ و تئاتر کشور کرده اند و زمانی که بیمار می شوند باید از آن ها حمایت کرد. تعداد هنرمندان تئاتری که گرفتار بیماری های خاص هستند حدود ۱۵ نفر است.

وی تصریح کرد: این هنرمندان آبرودار هستند و زندگی خود را فروخته اند و یا از اقوام کمک گرفته اند تا هزینه های درمان خود را تأمین کنند. ولی تا حدی می توانند به این روند ادامه دهند. حتما باید برای حمایت از این هنرمندان بیمار تئاتر فکر و اندیشه ای شود.

راد با اشاره به پیگیری این موضوع از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: تعداد هنرمندان تئاتری که گرفتار بیماری های خاص هستند زیاد نیست ولی نمی دانم چرا کمک ها صورت نمی گیرد تا این هنرمندان نیز احساس کنند بعد از سال ها تلاش حمایت می شوند.

مدیرعامل خانه تئاتر یادآور شد: درگیر بیماری بودن به اندازه کافی برای این هنرمندان بیمار تئاتر زجرآور است و وقتی دغدغه تأمین هزینه های درمان نیز به آن اضافه شود بسیار طاقت فرسا است. حمایت از هنرمندان بیمار یک مسأله انسانی است که باید به آن فکر شود تا کمک ها صورت گیرد.