به گزارش افکارنیوز، تهران امروز نوشت: رئیس منتخب جامعه سم شناسی پزشکی آسیا -اقیانوسیه از ترامادول به عنوان پرعارضه ترین داروی مخدر نام برد و نسبت به قاچاق این دارو هشدار داد و گفت: برخی از افراد سودجو و قاچاقچیان اقدام به قاچاق این دارو و توزیع آن در مراکز غیر مجاز میکنند که تهیه و مصرف این قرصهای قاچاق و بدون شناسنامه به شدت سلامت مردم را تهدید میکند و آینده مصرف کننده را به خطر میاندازد.

دکتر رضا افشاری با اشاره به اینکه این دارو یکی از مسکنهای مخدر به شمار میرود، اظهار داشت: مصرف بدون تجویز و اعتیاد گونه این دارو موجب بروز تشنج، نارسایی کبد و کلیه، مشکلات قلبی و عروقی و مرگ میشود. وی با اشاره به اینکه این دارو پرعارضه ترین داروی مخدر به شمار میرود، خاطرنشان کرد: بیشترین علت بستری در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا(ع) در مشهد ناشی از مصرف غیر متعادل و بدون تجویز قرص ترامادول است و در ۱۵ درصد موارد این دارو موجب بروز تشنجهای ناگهانی میشود. قرص ترامادول از دسته داروهای محدود و تحت کنترل بهشمار میرود و پزشکان باید در تجویز غیرضروری قرص ترامادول دقت کافی را داشته باشند و بیمار را نیز از وجود ترکیبات مخدر در داروی تجویز شده مطلع کنند. وی با اشاره به اینکه این دارو باید از طریق شبکههای قانونی کشور و از طریق داروخانهها همراه با نسخه پزشک توزیع شود، اظهار داشت: برخی از افراد سودجو اقدام به قاچاق این دارو و توزیع آن در مراکز غیر مجاز میکنند که این قرصها با میزان ترکیبات مخدر غیرمجاز آسیبهای جدی به سلامتی مصرف کننده میزند. رئیس منتخب جامعه سم شناسی پزشکی آسیا- اقیانوسیه خاطرنشان کرد: بر اساس قانون جمهوری اسلامیایران توزیع این دارو به صورت غیرمجاز جرم محسوب میشود و لازم است دستگاههای ذیربط نسبت به این مقوله توجه کافی داشته باشند.