به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، در پی ریزش خاک و سنگ بر روی این کارگر ساختمانی، همکارانش با سامانه ۱۲۵ تماس گرفتند که ماموران آتش نشانانی بلافاصله بسوی آدرس اعلام شده در خیابان شریعتی، خیابان میرزا پور، خیابان قلندری، خیابان مهتاب حرکت کردند.

علی امینی معاون عملیات منطقه سه که در محل حضور داشت گفت: در محل مورد نظر زمینی برای احداثساختمان گودبرداری شده بود و کارگران در حال کار برای قراردادن اسکلت فلزی بودند، یکی از کارگران بنام(آصف –ز) ۲۴ ساله از اتباع بیگانه در قسمت شمالی ساختمان در حال کندن زمین بود که ناگهان دیواره خاکی بدون حفاظ، فرو ریخته و کارگر را به زیر خاک و سنگ مدفون کرد.

وی در ادامه افزود: آتش نشانان به محض رسیدن با ایمن سازی محل و احتیاط کامل اقدام به خاکبرداری کردند و با تلاش فراوان قسمت زیادی از خاک را برداشتند و توانستند سر کارگر را از زیر خاک و سنگ خارج کنند اما دست راست کارگر همچنان زیر قطعه سنگی گیرکرده و کارگر جوان قادر به حرکت نبود.

گفتنی است؛ علاوه برسنگ و خاک آب نیز از میانه دیواره خاکی نشت می کرد و گودالی پر آب در محل گیرافتادن کارگر ایجاد شده و تنفس را برای وی دچارمشکل کرده بود.

امینی با اشاره به عملیات نفسگیر آتش نشانان گفت: آتش نشانان با ابزار موجود آبها را تخلیه و با احتیاط، ذره ذره خاک و سنگ را از کنار گودال برداشته تا پس از یک ساعت و نیم تلاش مرد کارگر به سلامت از زیر آوار خارج شد و برای اعزام به مرکز درمانی در اختیار امدادگران اورژانس که با هماهنگی ستاد فرماندهی آتش نشانی در محل حاضر بودند قرارداده شد.

وی علت ریزش دیواره خاکی را نداشتن شمع بندی و رعایت نکردن اصول ایمنی اعلام کرد.