به گزارش افکارنیوز به نقل از روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت، گروهی از شهرک نشینان قصد دارند بلندگوهایی در اطراف مسجد در العیساویه نصب کنند تا در هنگام اذان صبح موسیقی با صدای بلند پخش کنند.
قرار است یک شرکت اسراییلی نصب بلندگوها را انجام دهد.
این اقدام صهیونیستها درحالی است که رژیم صهیونیستی هرماه چندین بار مانع از پخش اذان از مساجد فلسطینی ها می شود.