به گزارش افکارنیوز به نقل از سلامت نیوز، زنانیکه در مناطق روستایی زندگی می کنند با چالشهای منحصربفردی در رابطه با موضوعات سلامت و تندرستی مواجه می شوند.
یک محقق دانشگاه پزشکی به این نتیجه رسیده است که تشخیص سرطان پستان در مراحل وخیم تر در زنان روستایی خیلی بالاتر از زنان شهرنشین می باشد.
فاستین ویلیامز، دانشجوی دکترا در دپارتمان جامعه شناسی روستایی دانشکده منابع طبیعی، گفت: تغذیه و کشاورزی آمریکا " مرحله ای که سرطان تشخیص داده میشود تاثیر شگرفی در نوع درمان، بهبودی و قابلیت بقا دارد. روش های یافته شده جهت تشخیص و درمان هرچه زودتر سرطان پستان کلیدهایی برای افزایش قابلیت بقای بیماران می باشند.
با توجه به تحقیق ویلیامز، احتمال تشخیص سرطان پستان در مراحل وخیم و پیشرفته تر در زنانیکه برای رفتن به یک مرکز بهداشت و درمان ۵۰ تا ۷۵ مایل راه طی میکنند، ۱۰ درصد بیشتر است. بنا به گفته او احتمال پیگیری زنان مناطق روستایی برای آزمایش و درمان پیشگیرانه بدلیل هزینه بالا و اضطرار زمانی کم می باشد. تشخیص اولیه سرطان پستان میزان بقا را افزایش می دهد.
بسیاری از ایالت ها برنامه های غربالگری سرطان سینه را بطور رایگان ارائه میدهند با این وجود میتوان برنامه ها را جهت رفع احتیاجات زنان روستایی اصلاح کرد. در ایالت میسوری، ویلیامز تغییراتی را در برنامه " معرفی زنان سالم "، برنامه آزمایش غربالگری رایگان سرطان سینه و گردن برای اهالی میسوری، پیشنهاد می دهد. برای انجام آزمایش غربالگری رایگان، زنان باید از درامد، سن خاص و دستورالعملهای بیمه برخوردار باشند. اگرچه ۱۸۰ مرکز درمانی در کل ایالت وجود دارد ولی بطور ناعادلانه و نامتوازن جای گرفته اند. چندین بخش روستایی حتی یک مرکز درمانی هم ندارند.

بنا به توصیه ویلیامز برنامه هایی شبیه برنامه " معرفی زنان سالم "، قابلیت دسترسی مراکز درمانی را برای زنان در مناطق روستایی بیشتر میکند.

بنا به گفته ویلیامز " در برخی موارد زنان مناطق روستایی باید کل روز را بدنبال معالجه معمولی صرف کنند. با قرار دادن مراکز درمانی غربالگری در مناطق روستایی و فقیرنشین، زنان این مناطق دسترسی بهتری به مراکز بهداشت و درمان داشته و در نتیجه احتمال پیگیری این زنان برای مراقبت پزشکی و تشخیص سرطان پستان در مراحل اولیه افزایش خواهد یافت.

ویلیامز در تحقیقش سوابق گرفته شده از اطلاعات ایالت میسوری برای ارزیابی جامعه را مورد تحلیل قرار داد. وی از برنامه نقشه برداری برای تعیین دقیق مکانهای بیماران مبتلا به سرطان پستان در هر سطح و نزدیکترین مرکز غربالگری استفاده کرد. سپس فاصله بیماران در هر مرحله سرطانی را تا نزدیکترین مراکز درمانی و غربالگری برآورد کرد.

در میسوری، ۸ بخش از ۱۰ بخشی که بیشترین وقوع سرطان پستان در مرحله خطرناک را شامل میشود توسط اداره مدیریت و بودجه آمریکا جزء بخشهای روستایی تلقی شده است. بین سالهای ۱۹۹۶ و ۲۰۰۷، از ۵۵۱۸۲ مورد ابتلا ی زنان به سرطان پستان در میسوری، ۱۷۰۹۳ مورد یا ۳۱ درصد مبتلایان با مرحله خطرناک و پیشرفته سرطان مشخص شدند.