به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، ستاد عملیات عمره موسسه فرهنگی سعادت مستقر در مکه مکرمه در گزارش روزانه خود اعلام کرد: روز گذشته آمار زائران ایرانی به ۷۰۶هزار و ۵۷نفر رسید که این آمار مربوط به تاریخ ۲۳تیرماه است.

براساس این گزارش، از این تعداد ۶۸۸هزار و ۹۸زائر پس از اقامت شش روزه در مدینه منوره به مکه مکرمه اعزام و اعمال مفرده خود را تاکنون به جا آورده اند و توانسته اند پس از اقامت شش روز در مکه مکرمه نیز به ایران اسلامی بازگردند.

همچنین تاکنون ۶۶۴هزار و ۳۰۱نفر از زائران ایرانی اعمال مفرده خود را انجام داده اند و شهر مکه مکرمه را به مقصد ایران ترک کرده اند.

لازم به ذکر است، روز گذشته آمار ورودی زائران به مدینه منوره سه هزار و ۶۶۷نفر ثبت شده و همچنین سه هزار ۹۸نفر نیز از مدینه به مکه مکرمه اعزام شده اند.

تعداد کل زائران حاضر ایرانی در شهر مدینه منوره در حال حاضر ۱۹هزار و ۱۷۶نفر و در مکه مکرمه ۲۷هزار و ۴۷۶نفر به ثبت رسیده است.

تاکنون از آغاز عملیات عمره ۱۶۶روز سپری شده است و طبق برنامه اعلام شده ۲۶روز دیگر تا پایان عملیات عمره مفرده باقی مانده است.