به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، ساسان اکبریپور عصر امروز در حاشیه بازدید یکی از کارخانههای تولیدی این شهرستان با بیان اینکه محیط زیست با عوامل تخریب کنندگان زیست محیطی به شدت برخورد می کند اظهار کرد: یکی از معادن این شهرستان که مدتی قبل به دلیل برطرف شدن مشکل تخریب زیستمحیطی رفع پلمب شده بود بار دیگر با بازدید کارشناسان محیط زیست مبنی بر تخریب محیط زیست دوباره پلمب شد.

وی، با بیان اینکه این واحد تا برطرف شدن مشکلات زیست‌محیطی موجود همچنان پلمب باقی می‌ماند، افزود: مدیران این معدن باید برای رفع پلمب این واحد معدنی به صورت جدی اقدام به برطرف شدن مشکلات زیست‌محیطی این واحد کرده و پس از تایید کارشناسان محیط زیست می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

این مسئول، با اشاره به اینکه محیط زیست آستارا بدون هیچ‌گونه اغماض و تنها به وظیفه قانونی و ذاتی خود عمل می‌کند، تصریح کرد: کارشناسان محیط زیست به هیچ عنوان از پلمب واحدهای صنعتی و تولیدی ابراز خوشحالی نمی‌کنند و تنها به دلیل حفاظت از محیط زیست با دادن اخطاریه برای برطرف شدن مشکل طبق وظیفه ذاتی خود مجبور به اعمال قانون می‌شوند.

وی، با بیان اینکه واحدهای تولیدی و صنعتی سطح شهرستان باید آماده بازدید کارشناسان محیط زیست باشند، خاطرنشان کرد: کارشناسان محیط زیست شهرستان به صورت مستمر و جدی پیگیر واحدهایی هستند که به هر دلیلی موجب تخریب محیط زیست می‌شوند و در صورتی که مشکل زیست‌محیطی واحد خود را برطرف نکنند با صدور اخطاریه پلمب می‌شوند.

اکبریپور، مهمترین اهداف سازمان محیط زیست را تحقق اصل پنجاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور حفاظت از محیط زیست، تضمین بهرهمندی درست و مستمر از محیط زیست و همسو با توسعه پایدار، پیشگیری و ممانعت از تخریب و آلودگی محیط زیست و حفاظت از تنوعزیستی کشور عنوان کرد.