به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس،مسعود نیکفرجام بعدازظهر امروز در کنفرانس روزه و مسائل پزشکی در شهرکرد، اظهار داشت: اطاعت و انجالم فرائض دینی احساس شادابی را افزایش میدهد بر همین اساس افرادی که مومن و معتقد هستند اضطراب کمتری را در زندگی احساس میکنند.

وی با بیان اینکه روزه‌داری در روند درمان اختلالات روانپزشکی مشکلی ایجاد نمی‌کند، گفت: تاثیر روزه بر افرادی که از داروهای روانگردان استفاده می‌کنند باید با نظر پزشک باشد، به هیچ وجه هدف تعین تکلیف قطعی از نظر روزه‌داری برای آن دسته از بیمارانی که تحت تاثیر اختلالات روانی به مفهوم خاص روانپزشکی قرار دارند، نیست.

نیک‌فرجام ادامه داد: به طور کلی نمی‌توان اصل کلی را برای تمام بیماران حتی با یک تشخیص روانپزشکی ثابت صادر کرد، چرا که هر بیماری به ویژه در حیطه روانپزشکی صرف نظر از تشخیص اصلی و کلی روانپزشکی شرایط خاص یا منحصر به فرد خود را دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم‌ پزشکی شهرکرد با تاکید بر اینکه روزه شخص سایکوتیک مجاز نیست، گفت: اگر بیمار سایکوتیک عاقل شده باشد نیز نیازی به قضای روزه دوران سایکوتیک خود ندارد.

وی با بیان اینکه کسانی که سحر خیز هستند کمتر دچار افسردگی می‌شوند، گفت: رابطه‌ای مستقیم بین گرایش‌های مذهبی با سلامت روان به ویژه در عمل‌کنندگان به آداب و سنن مذهبی، آشکار بوده است.

نیک‌فرجام با اشاره به مکانیسم تقویت اراده در ماه رمضان، گفت: مراحل پیدایش اراده با توجه به هدف یا انگیزه، تحمل و ارزیابی، عزم و تصمیم و بلاخره اجرای عمل، توجه به مفهوم نیت در روزه‌داری اسلامی و اتخاذ انگیزه و هدف عالی همچون تقرب به خدا در آغاز ماه رمضان می‌تواند در پیاده‌کردن و استمرار رفتار ارادی روزه‌دار موثر باشد.

وی همچنین از کاهش آمار پرخاشگریهای شخصی در ماه رمضان خبر داد و گفت: پرخاشگری شخصی و آمار برخوردهای فیزیکی در کل کشورهای اسلامی در ماه رمضان و ایام روزه به شکل قابل ملاحضهای کاهش مییابد.