به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، در این برنامه که توسط خانه تئاتر برگزار شد، افشین هاشمی پیام بهرام بیضایی را برای حاضران خواند.

در این پیام آمده بود:

«پرده بسته شد

به احترام برخیزیم

به آن سمندر آتشین درود

که از خاکسترش جوجگان صحنه برآیند

صحنه خاکستر

پهنه سوختگان

زنده از آتش خویش

بیرقش را به دوش می‌بریم

چه لبخندی بود

نمایش داغدار اوست