به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، اين كارگردان سينما بيان كرد: اخبار و تصاوير فجايع انساني و نسلكشي بيپرده و وقيح مسلمانان مظلوم ميانمار در آستانهي ماه مبارك رمضان، دل هر انساني را خون ميكند. خيلي وقت است كه ديگر سر و صداي پرهياهوي مدافعان حقوق بشر، چيزي فراتر از رسوايي و دروغ براي جامعه بشري به ارمغان نميآورد.

او ادامه داد: امروز در حالی به ماه مبارک دوستی‌ها وارد می‌شویم که برادران، خواهران و کودکان مسلمان‌مان در میانمار به شکلی فجیع و به‌صورت خانوادگی زنده‌زنده در آتش خشم و تعصب می‌سوزند.

ميركريمي تأكيد كرد: حالا كه همهي رسانههاي مهم دنيا چشم و لب بستهاند و وجدان به حراج گذاشتهاند، هر كدام از ما به اندازهي خود و به تكليف انساني خود، وظيفه داريم صداي اين مظلوميت را به ديگران برسانيم و در كنار سفرههاي افطار خود با دلي شكسته برايشان دعا كنيم.