به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، تهیهکنندهي اجرایی و مجری طرح اين پروژهي سینمایی بيان كرد: خلیج فارس طبق برنامهریزی قبلی، در سال جاری تولید و آمادهي نمایش خواهد شد.

او توضیح داد: این فیلم سینمایی که از هفت فیلم کوتاه به کارگردانی هفت فیلم‌ساز متعلق به نسل جدید سینمای ایران تشکیل شده، در مرحله‌ی نگارش نهایی فیلم‌نامه است که به‌زودی برای دریافت پروانه‌ی ساخت به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه خواهد شد.

اطبایی که با همراهی نقی نعمتی تولید این پروژه را از ابتدای امسال آغاز کرده است، در جشنواره و بازار فیلم کن در اردیبهشت‌ماه گذشته نیز به معرفی آن پرداخت و با بازخوردهای مثبتی روبه‌رو شد.

محسن عبدالوهاب، علی مصفا، محسن امیریوسفی، نقی نعمتی، مونا زندی، مجید برزگر و شهرام مکری هر کدام یک بخش از این فیلم سینمایی اپیزودیک را با موضوع خلیج فارس خواهند ساخت و این مجموعه‌ی مرتبط به‌صورت یک فیلم بلند سینمایی عرضه خواهد شد.

اطبایی با بيان اينكه این پروژه کاملا توسط بخش خصوصی سرمایهگذاری و تولید شده است، دربارهي پیشرفت پروژه اعلام كرد که تا کنون بیش از ۲۰ ساعت جلسه بحث و گفتوگو میان هفت فیلمساز دربارهي ساختار، فرم، فضا و گونهي فیلمها برگزار شده است و طرحهای نهایی فیلمسازان در همین هفته به تهیهکننده و سرمایهگذار فیلم و متعاقبا به ادارهي نظارت و ارزشیابی ارائه میشود.