به گزارش افکارنیوز، فارس به نقل از خبرگزاری خاورمیانه، این تحقیقات نشان داد: خروپف کردن و خفگی موقت در خواب باعث توقف چند ثانیه ای رسیدن اکسیژن لازم به مغز و دستگاههای حیاتی مختلف میشود و در نتیجه از کیفیت عملکرد آنها می کاهد.

برپایه این گزارش، یک کودک از مجموع هر ۱۰ کودک در انگلیس از مشکل خروپف و خفگی موقت در خواب رنج میبرند که این امر بر کیفیت سطح تحصیلی و هوش آنها تاثیر منفی میگذارد.