به گزارش افکار نیوز به نقل از مهر، رسیدگی به این پرونده از تاریخ ۱۳ شهریور سال گذشته همزمان با کشف جسد زن میانسالی در خانه اش در دستور کار پلیس کرج قرار گرفت. ماموران پس از حضور در خانه شهین با جسد مقتول در حالیکه با ضربه های کارد از پا درآمده بود، روبرو شدند.

بررسیهای پلیسی نشان داد مقتول به تنهایی در خانه زندگی می کرد و گاهی یکی از بستگانش به نام میثم به خانه او رفت و آمد داشت با کشف این سرنخ ماموران تحقیقات خود را بر روی میثم آغاز کرده و در جریان بررسی‌ها دریافتند او همزمان با این جنایت ناپدید شده است.


کارآگاهان با شناسایی محلهایی که احتمال داشت مقتول در آنجا مخفی شده باشد به تعقیب و مراقبت نامحسوس پرداخته و سرانجام متهم زمانیکه عرصه را بر خود تنگ می دید، با مراجعه به ماموران خود را تسلیم کرد.

او درباره انگیزه اش از این قتل گفت: مقتول از بستگان ما بود هر از گاهی به او سر می زدم و اگر نیاز به کاری داشت برایش انجام می دادم. شب حادثه با هم درگیری لفظی پیدا کردیم در یک لحظه کنترلم را از دست داده و با دست او را خفه کردم.

در ادامه نیز برای اینکه از مرگش مطمئن شوم با چاقو چند ضربه به سینه اش وارد کردم پس از اعترافات متهم و بازسازی صحنه قتل از سوی او بازپرس شعبه اول دادسرای جنایی کرج برای میثم به اتهام قتل عمدی قرار مجرمیت صادر کرد که با تایید قرار مجرمیت و صدور کیفرخواست پرونده به شعبه اول دادگاه کیفری استان البرز فرستاده شد.

قرار است متهم بزودی در حضور ۵ قاضی کیفری به دفاع از خود بپردازد.