به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، دو گروهبان نیروی انتظامی رشت پس از اتمام شیفت کاری خود، پلیس بودن خود را حتی در ایام استراحت به مردم نشان دادند.

این دو پلیس جوان با احساس مسئولیت در هنگام خروج در حوالی شهر رشت پس از مواجه شدن با عربده‌کشی فردی مسلح که اضطراب و تجمع مردمی را در پی داشت، در اقدامی غافلگیرانه توانمندی پلیس را به نمایش گذاشتند.

این مجرم که تصور می‌کرد کسی یارای مقابله با وی را ندارد به عربده‌کشی خود و شلیک با اسلحه ادامه داد که ناگهان با عکس‌العمل پلیسی یکی از دو پلیس جوان مذکور مواجه شد.

این پلیس جوان در اقدامی غافلگیرانه دست حاوی اسلحه متهم را به طرف بالا کشاند و با دست دیگرش دست دیگر متهم را محکم گرفت و در همین اثنا همکارش با کمربندش ناکامی کامل متهم را فراهم کرد.

این کلنجار رفتن که با ضرب و شتم طرفین نزاع و خون‌آلود شدن پلیس‌های جوان همراه بود، تحسین حاضران را برانگیخت به طوری که آنها نیز در صحنه حاضر شدند و به کمک این دو پلیس جوان شتافتند.

فرمانده انتظامی گیلان با اطلاع از موضوع بلافاصله ضمن حضور در صحنه و با بازجویی مقدماتی از متهم، دو پلیس را احضار کرد و با تحسین اقدام آنها، با اعطای هدیه پلسهای جوان را مورد تفقد خود قرار داد.