به گزارش افکار نیوز به نقل از ايسنا، در ادامهي چاپ آثار منتشرنشدهي زندهياد ايرج افشار، مجلد ديگري از نامههاي مربوط به اين ايرانشناس و كتابشناس تدوين و منتشر ميشود. مجموع اين نامهها در يك دورهي دهجلدي منتشر خواهد شد.جلد نخست از مجموعه‌ی این نامه‌ها که به وصیت ایرج افشار با عنوان «نامه‌های خاموشان؛ نامه‌های ناموران ادبی و فرهنگی به ایرج افشار» تدوین می‌شود، بهار سال جاری به همت محمدافشین وفایی و شهریار شاهین دژی تدوین و توسط نشر سخن منتشر شد.

این دو نفر در انتشار «نامه‌های ژنو» همکار استاد افشار بوده‌اند؛ از همین‌رو، افشار پیشنهاد آماده‌سازی و تدوین بقیه‌ی نامه‌هایی را که بزرگانِ درگذشته‌ی ایران‌زمین یا شرق‌شناسان به او نوشته‌اند، به این دو محقق سپرده است.ایرج افشار متولد ۱۶ مهرماه سال ۱۳۰۴ در تهران بود و «اسکندرنامه»، «انجونامه»، «پرونده‌ی صالح»، «گاه‌شماری در ایران قدیم»، «ریاض‌الفردوس» و «جستارها درباره‌ی نسخه‌ی خطی» از جمله نزدیک به ۳۰۰ عنوان کتاب منتشرشده‌ی او در زمینه‌های تصحیح، تألیف و ترجمه هستند.افشار اسفندماه سال ۱۳۸۹ از دنیا رفت.