به گزارش افکار نیوز به نقل از ایسنا، سید هادی میرافضلی، معاون منطقه یک عملیات دراينباره گفت:وقوع این آتشسوزی ساعت ۲۲:۲۴ شب گذشته به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد که ستاد فرماندهی بلافاصله با توجه به موقعیت، آتشنشانان ایستگاههای ۷، ۹۷ و۴ را همزمان به محل حادثه در بازار حضرتی، بازار یزدیها اعزام کرد.وی ادامه داد: سه باب مغازه با بنای بسیار قدیمی و مملو از لوازم منزل طعمه آتش شد که آتش‌نشانان در کمتر از سه دقیقه خود را به محل آتش‌سوزی رسانده و از گسترش آتش به دیگر مغازه‌ها جلوگیری کردند.وی عملکرد آتش‌نشانان در مهار این آتش‌سوزی را خوب توصیف کرد و اظهار داشت: بنای قدیمی و فرسوده و نیز وجود مخازن نفت و گازوئیل داخل مغازه‌ها نتوانست مانع عملیات آتش‌نشانان شود و آنان به رغم خطرات زیاد از سرایت شعله‌های آتش به اطراف ممانعت به عمل آوردند.
میرافضلی با اشاره به خسارات زیاد ناشی از این آتش‌سوزی، در مورد علت بروز حادثه گفت: هنوز علت وقوع آتش‌سوزی مشخص نشده و گروهی از کارشناسان آتش‌نشانی منطقه یک سازمان سرگرم بررسی میزان دقیق خسارات وارده و همچنین علت وقوع این حادثه هستند.