افکارنیوز: ساجدي- ۲ برادر در حالي به اتهام توزيع گسترده موادمخدر در مشهد دستگير شدند که از آنان حدود يک کيلو و ۲۰۰گرم ترياک نيز کشف شده است. ماموران دايره مبارزه با موادمخدر کلانتري خواجه ربيع مشهد از طريق مخبران محلي به اطلاعاتي دست يافتند که نشان مي داد افرادي در پوشش مغازه خواروبار فروشي اقدام به توزيع موادمخدر مي کنند. ماموران مبارزه با موادمخدر پس از هماهنگي با مقام قضايي صبح روز يکشنبه گذشته اين فروشگاه را در منطقه اسماعيل آباد مورد بازرسي قرار دادند که در نتيجه مقدار زيادي موادمخدر بسته بندي شده در وزن هاي متفاوت کشف و ضبط شد.

در این رابطه ۲برادر نیز به اتهام توزیع موادمخدر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

منبع: خراسان نیوز