به گزارش افکارنیوز،مديركل سابق ادارهي نظارت و ارزشيابي كه به تازگي به عنوان معاون فعاليتهاي سينمايي و سمعي و بصري سازمان سينمايي از شمقدري حكم گرفته است در گفتوگويي با ايسنا درباره مسئوليت جديدش در سازمان سينمايي گفت: معاونت فعاليتها، سه شاخه عمده دارد شاخه اول شركتها، موسسات، صندوق و سالنهاي سينماست كه بخشي از اداره نظارت و ارزشيابي سابق بود كه به اينجا منتقل شد، شاخه بعدي توسعه و فنآوري است كه به استوديوها و مراكز فني و موضوعات تكنولوژيك سينما ميپردازد.

سجادپور با بیان اینکه به زودی مدیران زیرمجموعه اعلام خواهد شد، تصریح کرد: شاخه سوم هم حوزه مجامع و جشنواره‌هاست به خصوص با سیاست‌گذاری‌های جدید سینمایی در دو سال گذشته، اهداف و برنامه‌ریزی خاص خود را دارد و این معاونت به خاطر فعالیت‌هایش با برخی موسسات اقماری سازمان سینمایی مانند سینما شهر و موسسات اینگونه در ارتباط بیشتری است.

وی با اشاره به برخی اظهار نظرها درباره چارت جدید به ایسنا گفت: در یک سال گذشته در رسانه‌ها زیاد شنیده می‌شود که برخی از افراد اصرار می‌کردند چرا ما از چارت بی‌خبریم و چرا جزییات را نمی‌دانیم. همیشه برایم سوالی بود، سالها معاونت سینمایی سابق با آن تشکیلات در ایران کار کرد خیلی از سینماگران هم سال‌ها کار کردند ولی اگر سوال کنید چند اداره کل داشت؟ نمی‌توانند بگویند. وظایف اداره کل چه است نمی‌توانند بگویند؟ ترتیب چارت چه بوده؟ فقط در همان محدوده‌ای که مراجعه می‌کردند آشنایی داشتند، هیچ کس هم در این سی سال نگفت چرا از چارت بی‌خبریم.

سجادپور تصریح کرد: حتی از یک سینماگر با سابقه بپرسید تعداد ادارات کل را بگو، نمی‌توانست بگوید. هیچکس هم سوالی نمی‌کرد. به طور طبیعی موضوع یک بحثتخصصی و تشکیلاتی است و فقط افرادی که ورود به موضوع مالی و تشکیلاتی دارند علاقمند هستند و سایرین در حد مراجعه‌شان به مجموعه باید در جریان قرار بگیرند و دلیلی ندارد اصرار کنیم همه به عنوان یک واحد درسی چارت و تشکیلات اینجا را بشناسند، چیز پنهانی هم نیست دلیلی هم ندارد برای همه سینماگران آموزش درسی بگذاریم و چارت را آموزش دهیم، همان جور که در ۳۰ سال گذشته هم این اتفاق رخ نداده است.

این مدیر همچنین با اشاره به معاونت آثار سازمان سینمایی اظهار کرد: همه مجوزها و پروانه‌ها یک کاسه شده در مدیریت واحد در معاونت آثار که پروانه ساخت هم زیر مجموعه این معاونت با مسئولیت جلیل عرفان‌منش است.

سجادپور درباره تغييرات ديگر در ادارات زير مجموعه گفت: برخي تغييرات مانده كه بزودي اعلام ميشود. در واقع موسسات سر جايشان هستند اما برخي از وظايف آنها به معاونتها واگذار شده و برخي در تشكيلات جديد تغييراتي كردند كه اعلام ميشود.