به گزارش افکارنیوز به نقل از خراسان ،در جلسه رسيدگي به اين پرونده که در شعبه ۷۴ دادگاه کيفري استان تهران، به رياست قاضي اصغر عبداللهي برگزار شد ابتدا روشن نماينده دادستان تهران به قرائت کيفرخواست پرداخت و گفت: طبق محتويات پرونده متهم حاضر در دادگاه به نام وحيد -۳۰ ساله- متهم است پسر ۱۳ ساله اي به نام علي سينا را در خانه پدري اش به قتل رسانده است. با توجه به نظريه پزشکي قانوني و معاينه جسد که در آن علت مرگ مقتول خفگي و انسداد مجاري تنفسي اعلام شده و همچنين بازسازي صحنه قتل توسط متهم و اقارير صريح او که جملگي بر مجرم بودنش دلالت دارد خواستار صدور حکم قانوني براي وي هستم .

در ادامه مادر مقتول که یک تبعه افغانستان است به عنوان ولی دم در جایگاه حاضر شد و در حالی که گریه می کرد خواستار قصاص قاتل پسرش شد. سپس قاضی عبداللهی اتهام مباشرت در قتل عمد، تمرد در مقابل ماموران و آزار مقتول را به متهم تفهیم کرد و از او خواست از خود دفاع کند. وحید گفت: من هیچ کدام از این اتهام ها را قبول ندارم و همه اعترافاتم تحت فشار بوده است. او ادامه داد: من در پارک حشیش می فروختم و در این مدت با علی سینا آشنا شدم. شب حادثه او من را در پارک دید و گفت جایی برای مصرف مواد ندارد.

من هم در حالی که ساعت حدود ۱۱:۳۰ بود او را به خانه مان در مسعودیه بردم. پدر و مادرم خواب بودند و متوجه ورود ما نشدند. او موادش را مصرف کرد و به او شام دادم اما چند دقیقه بعد حالش به هم خورد. بعد سرش را روی پایم گذاشت و خوابید. صبح که از خواب بیدار شدیم او نفس نمی کشید. خیلی ترسیده بودم. او را به سختی از خانه مان که در طبقه چهارم بود پایین آوردم تا به بیمارستان ببرم اما یکی از همسایه ها من را دید و گفت به اورژانس خبر بدهم. بعد از آن بود که فهمیدم علی سینا مرده است و به همین دلیل فرار کردم.

در این هنگام قاضی سوالاتی از متهم پرسید و او نیز پاسخ های متناقضی داد. قاضی: تو در اعترافات قبلی ات گفتی چون مقتول در خواب سر و صدا می کرد دستت را جلوی دهانش گرفتی اما حالا می گویی او را نکشتی. متهم: من او را نکشتم. این حرف را هم پس می گیرم. در آگاهی به من گفتند اگر این حرف ها را بزنی آزاد می شوی. من هم تحت فشار این حرف ها را زدم. قاضی: یکی از اتهاماتت آزار مقتول است. در این باره صحبت کن. متهم: من این کار را نکردم. این دفعه اولی بود که او را به خانه مان می بردم. چون او پسر کم سن و سالی بود و وضعیت خوبی نداشت من گاهی به او کمک می کردم.

در ادامه وکیل مدافع وحید در جایگاه حاضر شد و گفت موکلم دچار عقب ماندگی ذهنی است و این موضوع را سازمان بهزیستی نیز تایید می کند. اعترافات او نیز تحت تاثیر این شرایط بوده است. در ادامه قاضی با اخذ آخرین دفاع از متهم همراه با ۴ مستشار دادگاه وارد شور شد و قرار است به زودی نظر خود را درباره این پرونده اعلام کنند.