افکارنیوز: مردي كه پسران نوجوان را به خانهاش ميكشاند و بعد از معتاد كردن آنها به شيشه، آنان را مورد آزار جنسي قرار ميداد از سوي هيات قضات دادگاه كيفرياستان تهران به اعدام محكوم شد.

پسر نوجوانی یک سال قبل نزد ماموران پلیس تهران مراجعه کرد و مدعی شد مرد میانسالی او را مورد آزار قرار داده است و حالا قصد اخاذی دارد.

این پسر نوجوان در شکایت خود گفت: مرد میانسال به بهانه دوستی من را به خانه‌اش برد و چیزی به من داد تا بکشم. اول نمی‌دانستم شیشه است بعد از مصرف متوجه شدم چه کرده‌ام. از خود بی‌خود شدم و چند ساعتی متوجه نبودم اطرافم چه می‌گذرد. وقتی حالم بهتر شد از خانه آن مرد بیرون آمدم و تصمیم گرفتم هرگز به آنجا برنگردم. چند روزی از این ماجرا گذشته بود که مرد میانسال با من تماس گرفت و خواست به خانه‌اش بروم. قبول نکردم و هرچه اصرار کرد، نپذیرفتم اما او گفت از من فیلمی دارد و اگر به خواسته‌اش عمل نکنم فیلم را برای خانواده‌ام می‌فرستد تا آبرویم برود.

نوجوان شاکی گفت: از این اتفاق خیلی ترسیده ‌بودم و نمی‌دانستم باید چه کنم در نهایت تصمیم گرفتم به آن خانه بروم تا ببینم چه اتفاقی افتاده ‌است. این مرد گفت روزی که به خانه‌اش رفتم و شیشه کشیدم من را مورد آزار قرار داده‌ و از من فیلمبرداری کرده ‌است و اگر به خواسته‌اش عمل نکنم دوباره فیلم را برای خانواده‌ام می‌فرستد. او من را وادار کرد دوباره به خواسته‌اش تن بدهم و چند بار دیگر هم این کار را کرد. در این مدت فهمیدم مرد میانسال با چند نوجوان دیگر هم همین رفتار دارد. ماموران با توجه به شکایت مطرح‌شده تحقیقات خود را آغاز و سه نوجوان دیگر را که مانند پسر شاکی مورد آزار قرار گرفته ‌بودند شناسایی کردند و مورد بازجویی قرار دادند. هر سه نوجوان گفتند توسط مرد میانسال مورد آزار قرار گرفته و هربار با تهدید به خانه او رفته‌اند چرا که مرد میانسال از آنها فیلمبرداری کرده ‌بود و اگر نمی‌رفتند فیلم‌ها را برای خانواده‌شان می‌فرستاد.

پلیس در گام بعدی مرد میانسال را که سارقی سابقه‌دار بود شناسایی و در خانه‌اش بازداشت کرد و مدارکی را که نشان می‌داد از این پسرها فیلمبرداری شده ‌است از خانه وی جمع‌آوری کرد. با تکمیل تحقیقات اولیه پرونده برای رسیدگی و بررسی بیشتر به شعبه ۷۷ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده ‌شد. مرد میانسال اعتراف کرد نوجوانان را به خانه‌اش می‌کشاند و بعد از اینکه آنها را به شیشه معتاد می‌کرد در حالت نشئگی به آنها تعرض و فیلمبرداری می‌کرد.

قضات شعبه ۷۷ سپس شاکیان را احضار کردند. از میان چهار شاکی دو نفر حاضر شدند در دادگاه حضور پیدا کنند. یکی از نوجوانان به قضات گفت: «متهم من را به شیشه معتاد کرد و مورد آزار قرار داد. وقتی فهمیدم با من چه کرده دیگر به خانه‌اش نرفتم اما هر دفعه تهدید می‌کرد و می‌گفت فیلمی را که از تو گرفته‌ام پخش می‌کنم و هربار من را به خانه‌اش می‌کشاند. یک‌بار تصمیم گرفتم دیگر نروم و هر طور شده در برابرش مقاومت کنم. هرچه تماس گرفت جواب ندادم تا اینکه یک شب وقتی به خانه رفتم مادرم گفت یک نفر تماس گرفته و گفته‌ است می‌خواهد تو را ببیند و گفته از دوستان توست و اگر به خانه‌اش نروی و تلفن‌هایش را جواب ندهی فیلم‌ها را می‌فرستد. مادرم از من پرسید چه فیلم‌هایی دست او‌ داری. من جوابی نداشتم بدهم تا اینکه متوجه شدم یکی از دوستانم علیه متهم شکایت کرده است. او از من خواست من هم موضوع را اطلاع بدهم.» سپس دیگر شاکی پرونده اظهاراتی شبیه به گفته‌های شاکی اول پرونده بیان کرد.
پرونده بعد از پایان تحقیقات مقدماتی برای رسیدگی آماده و وقت رسیدگی تعیین شد. در وقت تعیین‌شده متهم که با قرار بازداشت در زندان بود به شعبه ۷۷ منتقل شد. دو شاکی پرونده یک‌بار دیگر جزییات را برای هیات قضات توضیح دادند اما وقتی نوبت به متهم رسید او اتهامش را رد کرد و گفت دو پسر نوجوان برای مصرف شیشه به خانه‌اش می‌رفتند اگرچه او قصد اخاذی داشت، اما هیچ وقت به آنها تعرض نکرده ‌است. در ادامه وکیل مدافع متهم در جایگاه حاضر شد.

او هم گفت موکلش تعرض به عنف نکرده ‌است و خواستار تبرئه مرد میانسال شد. بعد از اینکه متهم یک‌بار دیگر در جایگاه حاضر شد و آخرین دفاعیات خود را مطرح کرد هیات قضات برای صدور رای دادگاه وارد شور شدند و مرد میانسال را مجرم شناختند و او را به اعدام محکوم کردند. این حکم بعد از ابلاغ به متهم ظرف مدت ۲۰ روز مهلت اعتراض دارد و پس از آن دیوان عالی کشور مجددا پرونده را بررسی خواهد کرد.

منبع: روزنامه شرق