به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، وزن این نوزادان به ترتیب ۸۷۰ گرم، ۷۳۰ گرم، ۹۸۰ گرم، ۹۵۰ گرم، ۸۵۰ گرم و ۷۵۰ گرم است که در ۷ ماهگی متولد شدهاند.

در حال حاضر همگی این نوزادان سالم هستند و در بخشهای ویژه در مراقبت بهسر میبرند.