به گزارش افکارنیوز، روزنامه خراسان نوشت: روز ۲۹ ارديبهشت سال ۸۰ قتل جواني پيانيست در خانه اش واقع در ساختمان شماره ۶۸ خيابان نياوران، افسران جنايي تهران را به تکاپو انداخت. اين جوان به نام شاهرخ به تنهايي در خانه اش زندگي مي کرد و علاوه بر نوازندگي، پيانو مي فروخت.

در بررسی صحنه جنایت معلوم شد مقتول بر اثر اصابت جسمی سخت به سرش جان باخته است.

از طرفي قاتل بعد از ارتکاب جنايت مقداري پول و وسايل شخصي شاهرخ را نيز سرقت کرده بود. تحقيقات در اين باره ادامه يافت تا اين که چندي بعد دو نفر به نام هاي علي و سعيد دستگير شدند و به کشتن جوان پيانيست اقرار کردند. به اين ترتيب آن ها پاي ميز محاکمه نشستند اما ابهامات موجود باعث شد رسيدگي به پرونده حدود ۱۰سال طول بکشد. با اين حال در آخرين دور از محاکمه علي اقرار کرد با پتک به سر شاهرخ ضربه زده و باعث مرگ او شده است. به اين ترتيب وي با حکم قاضي شعبه ۱۱۵۶ مجتمع قضايي بعثت به قصاص محکوم شد و اين راي از سوي قضات شعبه ۱۹ ديوان عالي کشور به تاييد رسيد. درحالي که پرونده اين جنايت براي استيذان به دفتر رئيس قوه قضاييه ارسال شده بود و او زير تيغ قرار داشت چند روز قبل از زندان خبر رسيد علي توانسته با استفاده از غفلت ماموران زندان خودش را حلق آويز کند. به اين ترتيب با مرگ عامل قتل جوان پيانيست اين پرونده براي هميشه بسته شد.