به گزارش افکارنیوز ، تهران امروز نوشت: اروین اشتریتماتر در جمهوری دموکراتیک آلمان، به عنوان نویسنده پیشگام رمان سوسیالیستی روستایی معروف بود؛ نوعی میخائیل شولوخوف آلمانی که کتابهایش در مدارس آلمان شرقی تدریس میشد. او اگر زنده میبود، اين روزها ميتوانست جشن ۱۰۰سالگی خود را برپا کند. ولی مسئولان شهر زادگاه او اشپرمبرگ صدمین سالگرد پرآوازهترین فرزند خود را در سکوت برگزار میکنند: گوشههای تاریک زندگی پر فراز و نشیب این نویسنده در سالهای حکومت حزب ناسیونال سوسیالیسم در آلمان و حزب کمونیست در آلمان شرقی، دلیل اصلی این امر است. فعالیت ادبی اروین اشتریتماتر، با چاپ نخستین اثرش در سال ۱۹۵۰ در نشریات روز آغاز شد. نازیها او را پیشتر در سال ۱۹۳۳ بهدلیل عضویت در حزب سوسیال دموکرات آلمان دستگیر کرده و در بازداشتگاههای گشتاپو زندانی کرده بودند. اشتریتماتر پس از جنگ جهانی دوم، به عضویت در حزب کمونیست آلمان درآمد. برتولت برشت، نمایشنامه گور گربه او را به عنوان نخستین اثر دراماتیکی که مبارزه طبقاتی مدرن در روستاها را نشان میدهد، ارزیابی کرد. دستمایه آثار اشتریتماتر، اغلب زندگی و تغییرات اجتماعی در روستاهای بعد از جنگ جهانی دوم شرق آلمان، برخورد این روستائیان با دگرگونیهای روابط تولید، انتقاد از ایستادگی فکری مسئولان حزب کمونیست و بوروکراتیک حاکم بر جامعه بود. او با زبانی تصویری، طنزآلود و عاری از پیرایه، به این موضوعها پرداخت و با رعایت شکل سنتی روایت و گنجاندن عناصر اتوبیوگرافیک، توجه خوانندگان بسیاری از اقشار گوناگون را به سرنوشت قهرمانان خود جلب کرد.

آثار «اشتریتماتر» تاکنون به ۴۰ زبان مختلف با تیراژی چند میلیونی منتشر شده‌اند. مهم‌ترین اثر او، رمان سه جلدی «دکانی در روستا» که در سال‌های دهه‌ ۱۹۸۰ به بازار آمد و در سال ۱۹۹۸ به کارگردانی سینماگر بنام آلمانی، «جو بایر» به صورت فیلم تلویزیونی تهیه شد، نام او را در غرب آلمان نیز بر سر زبان‌ها انداخت. علت عدم توجه ناشران و خوانندگان آلمان غربی به این نویسنده‌ پرکار و موفق، شهرت «اشتریتماتر» به عنوان نویسنده‌ای دولتی بود: او از سال ۱۹۴۷ به عضویت حزب کمونیست آلمان درآمد و مدتی مسئول حزبی هفت روستای اطراف محل سکونت خود بود. این نویسنده‌ «استالینیستی» که ابتدا قرار بود، مانند پدر از راه نانوایی امرار معاش کند، به‌خاطر انتشار ده‌ها رمان، پنج بار به دریافت جایزه‌ ملی ادبیات کشور خود نائل آمد و یک بار نیز جایزه‌ معتبر «لسینگ» را از آن خود ساخت. رمان‌های او مانند «درشکه گاوی»، «تینکوی جوان»، «معجزه‌گر»، «اوله بینکوپ» و ده‌ها داستان و نمایشنامه‌ دیگر، هر یک گوشه‌ای از تاریخ دگرگونی‌های اجتماعی سیاسی آلمان شرقی را به تصویر کشیده‌اند. «اشتریتماتر»، در پایان عمر از نظام استالینیستی فاصله گرفت و با اعلام آن به فلسفه‌های شرقی رو آورد، ولی هرگز درباره‌ اشتباهات گذشته‌ خود سخنی به میان نیاورد: اینکه در سال‌های دهه‌ ۱۹۶۰ برای سازمان امنیت آلمان شرقی، «اشتازی» خبرچینی می‌کرده یا در ۲۷ سالگی برای مبارزه با نیروهای مقاومت در یونان، داوطلبانه به یک واحد اس‌اس پیوسته است.

برعکس، او در یکی از آثار خود با عنوان بزهکار نخاله نوشته است: در دوران جنگ جهانی دوم، از لوله تفنگ من حتی یک گلوله هم عبور نکرده است.